การทำความสะอาดบนที่สูง แตกต่างจากการทำความสะอาดบนพื้นราบธรรมดาหลายเท่า คนที่ทำงานเองก็ดี หรือการเลือกบริษัทเองก็ดี ก็ต้องแตกต่างไปจากเดิม อย่างบริษัททำความสะอาดอาคารสูง ที่ให้บริการเกี่ยวกับทำความสะอาดบนที่สูงต่างๆ ก็ต้องมีพนักงานแล้วระบบการทำงานที่แตกต่างออกไปจากเดิม ในเรื่องของความปลอดภัยในการทำงานนั่นเอง

การทำงานในที่สูงนอกจากการเช็ดกระจกธรรมดาแล้ว ยังมีการให้บริการอะไรบ้าง เผื่อบริษัทหรือองค์กรใดต้องการอยากจะใช้บริการบริษัทเหล่านี้ จะได้เลือกถูกต้องมากขึ้น

-บริการเช็ดทำความสะอาด การทำความสะอาดในที่สูง บริการอย่างแรกที่ต้องมีก็คือการทำความสะอาด ทั้งตัวอาคารและกระจกของตึก โดยการทำงานจะต้องมีแบบแผนและวิธีการทำงานที่รัดกุม เพื่อป้องกันเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นขณะที่ทำงาน

-บริการซ่อมแซม หากตึกมีของเสียหาย เช่นมีกระจกแตกหรือว่ามีสีหลุดร่อนออก ทางบริษัทที่ให้บริการเกี่ยวกับทำความสะอาดก็ควรมีบริการในเรื่องของการซ่อมแซมด้วย เพื่อเป็นการประหยัดงบในการจ้างงาน จะได้ไม่ต้องเสียเวลาไปจ้างบริษัทอื่น

-ทำความสะอาดคอนโด บริษัททำความสะอาดอาคารสูง นอกจากจะให้บริการในการทำความสะอาดตามที่สูงแล้ว ควรจะมีบริการทำความสะอาดในพื้นราบด้วย เช่นการทำความสะอาดบริเวณคอนโดในตัวอาคาร การทำความสะอาดระเบียงทางเดินต่างๆ เพราะบริเวณเหล่านี้ก็ต้องการความสะอาดเช่นเดียวกัน

-ดูแลบริเวณรอบๆ เช่นการจัดสวนการดูแลสวนให้สวยงามเรีบร้อย ก็เป็นหน้าที่ของบริษัทที่ทำความสะอาดเช่นกัน เพื่อให้บริเวณทั้งหมดของตัวทาคารดูเรียบร้อย ไม่ใช่สะอาดเพียงแค่บางพื้นที่เท่านั้น

บริการหลักๆ ของบริษัทที่ให้บริการทความสะอาด ควรจะมีลักษณะเหมือนอย่างที่กล่าวเอาไว้แล้วข้างต้น เพื่อให้การจ้างงานคุ้มค่าที่สุดและที่สำคัญในการเลือกใช้บริการทำความสะอาดของแต่ละบริษัท สิ่งที่ห้าพลาดไม่ได้เลยก็คือ

-เป็นมืออาชีพ บริษัทที่เราเลือกจะต้องมีวคามเป็นมืออาชีพ มีพนักงานที่มีประสบการณ์เท่านั้น เพื่อให้การทำงานของบริษัททำความสะอาดอาคารสูง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย หากทางบริษัทไม่มีลักษณะดังกล่าว ให้เปลี่ยนจะเหมาะกว่า

-มีชื่อเสียง การเลือกใช้บริการบริษัททำความสะอาด อาจจะเลือกโดยการสอบถามจากคนที่เคยใช้บริการมาก่อนก็ได้ ว่าบริษัทใดบ้างที่ให้บริการดีที่สุด เป็นกันเองและงานออกมามีคุณภาพคุ้มค่าคุ้มราคา วิธีการนี้จะช่วยให้ได้บริษัทที่ตรงกับความต้องการ และทำงานได้อย่างดีเยี่ยม

-ราคาเหมาะสม การใช้บริการบริษัททำความสะอาด อาจจะไม่ต้องแพงเสมอไป หรือไม่ต้องถูกเพียงอย่างเดียวให้เลือกราคาที่คิดว่าเหมาะสมกับการให้บริการ และคุณภาพของงาน หากพิจารณาแล้วว่างานที่ทำออกมา มีความเหมาะสมกับราคา ก็อาจจะสมควรเลือก แต่ถ้าแพงเกินไป แล้วทำงานไม่ได้เหมือนอย่างที่ต้องการ บริษัทเช่นนั้นก็ไม่ควรเลือกก็ได้

การทำงานของบริษัททำความสะอาดอาคารสูง ไม่ใช่เรื่องที่ทำกันง่ายๆ ต้องมีความชำนาญมีประสบการณ์สูง การเลือกจ้างบริษัททำความสะอาดบริษัทใด จึงต้องเลือกให้รอบคอบก่อนเสมอ จะได้มี่ปัญหาในภายหลัง และเป็นการจ้างงานเพียงครั้งเดียวก็เรียบร้อย ไม่ต้องมาเสียเลาเก็บงานอีกครั้ง