ในยุคเศรษฐกิจช่วงโควิด19 แบบนี้ อะไรขายได้ก็ต้องเอาออกมาขายประทังชีวิตกันแล้วล่ะ และหนึ่งในนั้นที่ผู้คนนิยมนำออกมาขายกันมากที่สุดคือรถยนต์นั่นเอง ดังนั้น บทความนี้เราจึงได้รวบรวมเอกสารทำคุณจำเป็นต้องเตรียมให้พร้อมก่อนขายรถยนต์มือสองให่แก่บริษัทหรือตัวบุคคลมาฝาก

เอกสารอะไรบ้าง ที่จำเป็นต่อการขายรถยนต์มือสอง ?

เอกสารอะไรบ้าง ที่จำเป็นต่อการขายรถยนต์มือสอง จะแบ่งออกเป็น 2 พาร์ทใหญ่ๆ คือ เอกสารที่จำเป็นสำหรับผู้ขายส่วนตัว เมื่อขายรถให้กับระบบบริษัท ในกรณีขายรถที่จดเป็นชื่อบุคคลธรรมดาและไม่ติดไฟแนนซ์ และ เอกสารที่จำเป็นสำหรับผู้ขายส่วนตัวให้กับผู้ซื้อทั่วไป ในกรณีขายรถที่จดเป็นชื่อบุคคลธรรมดาและไม่ติดไฟแนนซ์

  • เอกสารที่จำเป็นสำหรับผู้ขายส่วนตัว เมื่อขายรถให้กับระบบบริษัท ในกรณีขายรถที่จดเป็นชื่อบุคคลธรรมดาและไม่ติดไฟแนนซ์ มีดังนี้ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (National Registration Identity Card: NRIC) (หรือหนังสือเดินทางสำหรับผู้ที่ไม่ได้ถือสัญชาติไทย) ใบคู่มือจดทะเบียนรถยนต์ (เล่มสีฟ้า) สำเนาทะเบียนบ้าน หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี) ประกันภัย (ถ้ามี) กุญแจสำรอง (ถ้ามี) ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ (หากเป็นประกันชั้น 1) และแบบคำขอโอนและรับโอนจากกรมการขนส่งทางบก (ถ้ามี)
  • เอกสารที่จำเป็นสำหรับผู้ขายส่วนตัวให้กับผู้ซื้อทั่วไป ในกรณีขายรถที่จดเป็นชื่อบุคคลธรรมดาและไม่ติดไฟแนนซ์ มีดังนี้ บัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าของรถยนต์ ทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย แบบคำขอโอน 1 ใบ ผู้ขายเซ็นตรงผู้โอน หนังสือมอบอำนาจ 1 ใบ – “ใช้เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับรถยนต์เลขทะเบียน…..เท่านั้น” สมุดคู่มือจดทะเบียน (เล่มสีฟ้า) และสัญญาซื้อขาย สำหรับผู้ซื้อและผู้ขาย

ทั้งนี้ สำหรับผู้ที่ซื้อรถมือสองมา อย่าคิดว่าตัวเองซื้อรถมือสองแล้วจะไม่จำเป็นต้องทำประกัน เพราะถึงแม้จะเป็นรถมือสองก็ยังทำประกันชั้น 1 ได้อยู่ แต่จะทำประกันรถยนต์ชั้น 1 บริษัทไหนดีล่ะ ? 

ประกันรถยนต์ชั้น 1 บริษัทไหนดี ?
หลายๆ ท่านมักถามเราเข้ามาว่าจะทำประกันรถยนต์ชั้น 1 บริษัทไหนดี เราต้องบอกเลยว่า การจะทำประกันรถยนต์ชั้น 1 ไม่ได้อยู่ที่บริษัทไหนดี แต่จะขึ้นอยู่กับว่าบริษัทไหนให้ความคุ้มครองตรงกับความต้องการของคุณมากกว่า ที่สำคัญ ในเรื่องของราคา คุณก็ควรจะเปรียบเทียบแต่ละเจ้าให้ดีว่าเจ้าไหนคุ้มค่าพอที่จะจ่าย ส่วนเจ้าไหนไม่คุ้มค่าพอที่จะจ่ายเท่านั้นเอง