ในยุคเศรษฐกิจช่วงโควิด19 แบบนี้ อะไรขายได้ก็ต้องเอาออกมาขายประทังชีวิตกันแล้วล่ะ และหนึ่งในนั้นที่ผู้คนนิยมนำออกมาขายกันมากที่สุดคือรถยนต์นั่นเอง ดังนั้น บทความนี้เราจึงได้รวบรวมเอกสารทำคุณจำเป็นต้องเตรียมให้พร้อมก่อนขายรถยนต์มือสองให่แก่บริษัทหรือตัวบุคคลมาฝาก เอกสารอะไรบ้าง ที่จำเป็นต่อการขายรถยนต์มือสอง ? เอกสารอะไรบ้าง ที่จำเป็นต่อการขายรถยนต์มือสอง จะแบ่งออกเป็น 2 พาร์ทใหญ่ๆ คือ เอกสารที่จำเป็นสำหรับผู้ขายส่วนตัว เมื่อขายรถให้กับระบบบริษัท ในกรณีขายรถที่จดเป็นชื่อบุคคลธรรมดาและไม่ติดไฟแนนซ์ และ เอกสารที่จำเป็นสำหรับผู้ขายส่วนตัวให้กับผู้ซื้อทั่วไป ในกรณีขายรถที่จดเป็นชื่อบุคคลธรรมดาและไม่ติดไฟแนนซ์ เอกสารที่จำเป็นสำหรับผู้ขายส่วนตัว เมื่อขายรถให้กับระบบบริษัท ในกรณีขายรถที่จดเป็นชื่อบุคคลธรรมดาและไม่ติดไฟแนนซ์ มีดังนี้ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (National Registration Identity Card: NRIC) (หรือหนังสือเดินทางสำหรับผู้ที่ไม่ได้ถือสัญชาติไทย) ใบคู่มือจดทะเบียนรถยนต์ (เล่มสีฟ้า) สำเนาทะเบียนบ้าน หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี) ประกันภัย (ถ้ามี) กุญแจสำรอง (ถ้ามี) ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์…

read more