ยุคสมัยนี้ เป็นยุคที่เทคโนโลยี เข้ามามีบทบาทเป็นอย่างมาก ทั้งการเรียน การทำงาน และการหาเงิน อยู่ที่ว่าใครจะเลือกใช้อย่างไร และกลุ่มคนที่ใช้โซเชียลมีเดียมากที่สุด ก็คือเด็กที่อยู่ในวับเรียนนั่นเอง ส่วนใหญ่ จะเป็นการใช้ในเรื่องที่ไม่มีประโยชน์ทั้งนั้น อย่างเช่น เพื่อความบันเทิง เพื่อความสนุกอย่างเดียว น้อยมาก ที่จะใช้เพื่อการหาความรู้เพิ่มเติม หรือว่าการหาอะไรที่มันเกี่ยวกับการศึกษา

เมื่อโซเชียลมีเดีย มันมีผลดีหลายอย่างได้ มันก็มีผลเสียหลายอย่างเหมือนกัน โดยเฉพาะเด็กนักเรียน ที่กำลังอยู่ในวัยเรียน อยากรู้อยากลองสิ่งต่าง ๆ หากไม่รู้จักควบคุมตัวเอง โซเชียลมีเดีย มันก็เหมือนเป็นพิษเป็นภัย กับคนที่ใช้มัน หากไม่รู้จักเอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ หรือเอาไปใช้ในทางที่ผิด เราจะมาดูกันว่า เมื่อเอาโซเชียลมีเดียต่าง ๆ เข้ามาอยู่ในระบบการเรียนการสอนด้วย มันจะมีข้อดี ข้อเสียอย่างไรบ้าง

ข้อดี ของโซเชียลมีเดีย การหาข้อมูล แน่นอนว่าเมื่อมีอินเตอร์เน็ต เด็กนักเรียนก็สามารถหาข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนได้ง่ายมากขึ้นสะดวกกว่า การไปค้นข้อมูลในห้องสมุด และมีข้อมูลหลากหลายมากกว่าข้าใจสังคมมากขึ้น เราสามารถสอนให้เด็ก รู้ประโยชน์ของการใช้โซเชียลมีเดีย ทั้งผลดีผลเสีย สามารถให้เด็กลองได้ ว่าจะทำอย่างไร กับโซเชียลมีเดีย ให้เกิดประโยชน์กับตัวเองมากที่สุด

นอกจากนี้ ยังสามารถเรียนนอกห้องเรียนได้ เมื่อมีอินตอร์เน็ตเข้ามา ครูก็สามารถแนะนำ ให้เด็กนักเรียน ไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ โดยแนะนำเว็บที่เกี่ยวกับ การเรียนการสอน ให้นักเรียนไปหาข้อมูล หรือไปศึกษาเพิ่มเติมได้ ซึ่งมันจะทำให้เด็กเรียนได้ดีกว่าเดิม อาจจะดีกว่า การไปเรียนพิเศษด้วยซ้ำ เพราะทุกอย่าง มีให้ดูหมดในอินเตอร์เน็ต

ข้อเสีย ของโซเชียลมีเดีย เด็กไม่สามารถ คุมตัวเองได้ เมื่อให้เด็ก ใช้โซเชียลมีเดีย เด็กบางคน อาจจะไม่สามารถแยกแยะ เวลาเรียน กับเวลาเล่นได้ ซึ่งก็ต้องมีเด็ก ที่ไม่สนใจอยากจะเอาข้อมูล เกี่ยวกับการเรียน แต่จะไปเล่นเพื่อ ความสนุกอย่างเดียว ซึ่งมันอาจจะหนักกว่า การที่ไม่ได้ใช้อินเตอร์เน็ต และข้อมูลบางอย่างข้อมูลบางอย่างอาจจะไม่ถูกต้อง

เมื่อให้เด็กไปค้นห้าข้อมูล ในอินเตอร์เน็ต เด็กบางคน ก็ไม่สามารถแยกแยะออกได้ว่า ข้อมูลต่าง ๆ ที่เจอนั้น มันเป็นข้อมูลที่ถูกต้องมากแค่ไหน เรื่องนี้ คนที่เป็นครูผู้สอนจึงต้องแนะนำให้เด็กเข้าใจ ไม่เช่นนั้น มันอาจจะสร้างความเข้าใจผิดให้กับเด็กได้

ปัญหาที่ตามมา เมื่อเด็ดติดสิ่งพวกนี้มากเกินไปก็คือ ทำให้ผลการเรียนตกอย่างเก็นได้ชัด บางคนอายุมากแล้ว แต่ก็ยังไม่สามารถอ่านออก เขียนได้เลย เพราะติดเล่นสื่อโซเชียลมีเดีย พวกนี้มากเกินไป จนไม่ทำให้สนใจเรื่องเรียน หากไม่ได้รับการเอาใจใส่จากพ่อแม่ และครู เด็กก็อาจะไม่มีพัฒนาการในทางที่ดีขึ้นเลย

จะว่าไป  มันก็มีทั้งข้อดี และข้อเสีย พอๆกัน ซึ่งสิ่งเหล่านี้ คนที่เป็นครูสอน จะต้องหาวิธี ในการแก้ปัญหาเหล่านี้ ถ้าสามารถแก้ได้ การเอาเทคโนโลยี สื่อโซเชียลมีเดียเข้ามา มันก็จะเป็นประโยชน์อย่างมาก และเด็กก็จะมีผลการเรียน ที่ดีกว่าเดิมด้วย